Access to Mental Health Services – Ndebele

Nxa ungezwa indaba ezinengi ezikudanisayo yehlisa inani lendaba ezimbi ozibalayo kumbe ozilalelayo. Uluhlu lwalabo abapha inhlelo zokuxoxisana ezingafinyelelwa usebenzisa I medical aid luzaphiwa abantu.

Ama Friendship Bench buddies (FBB)

Inhloso ye FBB yikwehlisa ukucabangisisa okuhlukumeza ingqondo ngokuzebenzisa indlela zokuxoxisana ezitholakala ekilinika ye Sisters ukulwisana lenhlupho zempilo ezihlangana labantu

LAPHO ETHOLAKALA KHONA

Ukuxhaswa lokhu sikhangele indaba zokucabangisisa lomhedehede zitholakala ekilinika ye Sisters esembare, e DIC ye Harare lasebulenjini (online)

ABOKUXOXISANA LABO

Sisebenza ndawonye lamanye ama sisters awafundela ukuxoxisana labantu, e Sisters with a Voice uyathola ukuxhaswa sikhangele impilakahle yezengqondo ebantwini bonke abasebenzisa amakilinika e Sisters with a Voice

Owokuxoxisana laye ungamthola esebhentshini kumbe ebulenjini (online) kusukela ngo 8 ekuseni kusiya ku 16.30 emini yantambama.

Amabizo lendlela ongaxhumana labokuxoxisana labo:

Alice Mpete

Sophia Mugeyi

  • The DIC
  • 91 Selous Road
  • Btwn 8th and 9th Avenue
  • +263772206953
  • Email address: Mugeyi49@gmail.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »