Ama Friendship Bench buddies (FBB)

Nxa ungezwa indaba ezinengi ezikudanisayo yehlisa inani lendaba ezimbi ozibalayo kumbe ozilalelayo. Uluhlu lwalabo abapha inhlelo zokuxoxisana ezingafinyelelwa usebenzisa I medical aid luzaphiwa abantu.

 

Ama Friendship Bench buddies (FBB)

Inhloso ye FBB yikwehlisa ukucabangisisa okuhlukumeza ingqondo ngokuzebenzisa indlela zokuxoxisana ezitholakala ekilinika ye Sisters ukulwisana lenhlupho zempilo ezihlangana labantu

 

Lapho  etholakala khona

Ukuxhaswa lokhu sikhangele indaba zokucabangisisa lomhedehede zitholakala ekilinika ye Sisters esembare, e DIC ye Harare lasebulenjini (online)

 

Abokuxoxisana labo

Sisebenza ndawonye lamanye ama sisters awafundela ukuxoxisana labantu, e Sisters with a Voice uyathola ukuxhaswa sikhangele impilakahle yezengqondo ebantwini bonke abasebenzisa amakilinika e Sisters with a Voice

Owokuxoxisana laye ungamthola esebhentshini kumbe ebulenjini (online) kusukela ngo 8 ekuseni kusiya ku 16.30 emini yantambama.

 

Amabizo lendlela ongaxhumana labokuxoxisana labo:

 

Alice Mpete

            Mbare Hostels Clinic

            +263773231167

            Email address: mpete.alice@gmail.com

 

Sophia Mugeyi

             The DIC

             91 Selous Road

             Btwn 8th and 9th Avenue

             +263772206953

             Email address: Mugeyi49@gmail.com

Translate »

It is important for Sisters to get tested for HIV every 6 months. Knowing one’s status helps determine the best prevention or care options. Get tested for free at CeSHHAR clinics.